• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Профільне навчання

Третій підрозділ ІІ розділу міської Програми розвитку освіти передбачає заходи щодо впровадження профільного навчання в закладах міста Южне.

Кожна школа розробила свій план заходів і має своє бачення щодо впровадження профільного навчання. Особливої уваги заслуговує робота по втіленню профільного навчання в старших класах ЗНЗ м. Южного щодо:

 • активного впровадження спецкурсів та факультативів в ЗОШ №1 та НВК ім.В.Чорновола;

ЗОШ №1.

Художньо-естетичний профіль – факультативи «Ділова українська мова», «Теорія літератури», «Основи журналістики», «Основи ораторського мистецтва», «Основи ділового спілкування англійською мовою».

Біотехнологічний профіль - індивідуальні заняття з технологій.

Історичний профіль- курс «Історія України І половини ХХ століття в особах», «Ділова українська мова»

Для учнів 9-11 класів проводиться факультативний курс психологія спілкування

НВК ім.В.Чорновола.

Варіативна складова реалізується за рахунок:

-курсів за вибором:

Креслення (8,9 класи) по 1 годині на тиждень;

Подільність цілих чисел (8-і класи) по 1 годині на тиждень;

Основи критичного мислення (10-і класи) по 1 годині на тиждень;

Досліджуємо історію України (10-А клас) по 1 годині на тиждень;

Основи ділового спілкування іноземною мовою (10-Б клас) по 1 годині на тиждень;

-спецкурсів:

Країнознавство. Велика Британія (8-і класи) по 1 годині на тиждень;

Англійська мова в світі (9-і класи) по 1 годині на тиждень;

Країнознавство. США. (11 клас) по 1 годині на тиждень.

-факультативних курсів:

Українська фразеологія (8-і класи) по 1 годині на тиждень;

Українська лексикографія (9-і класи) по 1 годині на тиждень;

Стилістика сучасної української мови (10-і, 11 клас) по 1 годині на тиждень.

-додаткового часу на вивчення предметів.

 • Впровадження Концепції профільного навчання у НВК (ЗОСШ №2- центр - ПТУ), затвердженої Одеським обласним ІУВ, Положенням про організацію трудового профільного навчання в 8-11 класах, затвердженим директором НВК. Трудове навчання для даного закладу є профільним з 8-го класу, а з 5-го по 7-й клас вивчається поглиблено. Згідно з Посадовою інструкцією, затвердженою 15.08.2004 року директором школи, за роботу ПТУ та трудове навчання відповідає заступник директора з навчально - виховної роботи ( на момент перевірки - Суржикова Т.І.).У 2013-2014 навчальному році в НВК викладаються наступні курси трудового навчання : технічне креслення, швейна справа, слюсарна справа, екологія, декоративно - ужиткове мистецтво, журналістика, технологія приготування їжі. Концепцією затверджені річні плани реалізації зазначених курсів та програми на їх вивчення . По кожному предмету профільного трудового навчання був складений та затверджений словник термінів, який розмножений та вкладений в класні журнали для використання вчителями загальноосвітніх предметів при складанні завдань тощо. Таким чином, створюється атмосфера профільності на всіх предметах, які вивчають учні, що свідомо переміщає учня у професійну сферу, допомагає свідомо використовувати професійну термінологію (знання професійної термінології – одна із цілей використання словників на уроках).

ПТУ у складі НВК №2 щороку випускає кваліфікованих робітників за спеціальністю „автослюсар”; „оператор комп’ютерного набору, секретар керівника” (в поточному році 44 випускника). До ПТУ на навчання поступають учні загальноосвітніх шкіл міста Южного та близько розташованих селищ : Візирка, Сичавка, Коблево, Ленінка, Дофіновка, Нові Біляри, Кошари.

Аналізуючи місце проживання учнів, які вступили до ПТУ (за два останні роки), то у відсотковому відношенні це 49% Южне – 51 % селища (Коблево, Ленінка, Сичавка, Нові Біляри, Візірка, Кошари – селища перераховані у порядку з максимального до мінімального).

· Впровадження в життя моделі м’якої профілізації в АШГ, яка передбачає організацію навчання в 5х-7х класах за напрямками: логіко- математичний, художній, гуманітарний, естетичний, романо - германської філології, духовний; також робота по впровадженню на базі гімназійних та ліцейних класів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напрямів профільного навчання.

В 2013--2014 навчальному році в ЗНЗ міста Южного здійснюється навчання учнів за наступними напрямами та профілями профільного навчання:

Напрям Профіль ЗОШ №1 НВК №2 АШГ НВК ім..В.Чорновола Всього осіб
10 Клас 68уч 11 Клас 97уч 10 Клас 85уч 11 Клас 78уч 12 клас 44уч 10 Клас 57уч 11 Клас 72уч 10 Клас 39уч 11 Клас 27уч 567
Природничо- математичний Біотехнологічний 1/22 - - - - - - - 22(3.9%)
Фізико-математичний - - - - - 1/24 2/33 - - 57(10,1%)
Суспільно-гуманітарний Історичний 1/20 - - - - - - 1/21 - 41(7.2%)
Економічний - - - - - - 1/10 - - 10(1.8%)
Технологічний Інформаційно-технологічний 1/20 - - - - 1/14 1/11 - - 45(7.9%)
Технологічний - - 4/85 4/78 2/44 - - - - 207(36.5%)
Художньо-естетичний Художньо-естетичний - 1/25 - - - - - - - 25(4.4%)
Спортивний Спортивний - - - - - - 1/18 - - 18(3.2%)
Філологічний Українська філологія - - - - - - - 1/18 1/27 45(7.9%)
Універсальний 1/28 2/50 1/19 97(17.1%)
87(52,7%) 207(100%) 110(85,3%) 66 (100%) 470(82,9%)

Необхідно відмітити, що кількість профілів упродовж останніх років збільшилась:

6 профілів навчання було обрано у 2010-11;

6 - у 2011-12;

8 - у 2012-13;

9 - у поточному році.

Зазначеними профілями навчання охоплено 470 учнів старшої школи, що складає 82,9% від загальної кількості учнів 10-12 класів (у минулому навчальному році відсоток охоплення складав 90%). В розрізі шкіл 100 % профільним навчанням охоплені учні 10-11 класів НВК №2 та ім..В.Чорновола , в ЗОШ №1 52,7%, в АШГ- 85,3%.

Упродовж багатьох років за рахунок 100% охоплення технологічним профілем учнів НВК №2 і створення класів інформаційно-технологічного профілю в АШГ та ЗОШ №1 саме цей напрям охоплює найбільшу кількість учнів 10-12 класів(44,4%) . 9 % учнів обрали суспільно-гуманітарний напрям. У порівнянні з минулими роками зменшилась кількість учнів, що вивчають українську філологію: зазначений профіль у поточному навчальному навчальному році вивчається лише в НВК ім..В.Чорновола іохоплює 7,9 % учнів. В ЗОШ №1 створений єдиний у місті клас художньо-естетичного напряму (4,4%), а в АШГ- спортивний клас (3,2%).

Необхідно відмітити, що це відповідає створеній в нашому місті моделі освітнього округу, який не має опорного закладу і всі школи округу мають свою профілізацію:

ЗОШ №1- художньо-естетичний профіль;

НВК (ЗОСШ №2-Центр-ПТУ) – технологічний профіль;

Авторська М.П.Гузика школа-комплекс – економічний та інформаційно-технологічний профілі;

НВК ім..В.Чорновола – українська філологія.

Робота освітнього округу розпочалася в поточному навчальному році та потребує удосконалення.

Діюча система профільного навчання реалізується також через поглиблене вивчення предметів. Кількість предметів, які вивчаються поглиблено обмежена: в НВК №2 – трудове навчання, в АШГ – іноземна мова, в НВК ім. В.Чорновола – українська мова і література. Кількість учнів охоплених поглибленим вивчення предметів 1042.

Профільні предмети викладають, в основному, досвідчені вчителі, які мають глибокі науково-теоретичні знання з предметів та володіють інтерактивними формами навчання.70 % викладачів профільних дисциплін мають вищу категорію та звання старшого вчителя і вчителя-методиста.

Організація м’якої профілізації та допрофільної підготовки

Профільна підготовка здійснюється в три етапи:

І етап (1-4 класи) – підготовчий.

На цьому етапі в процесі ігрової та навчальної діяльності формуються пізнавальні інтереси учнів, розвиваються їх навички та вміння, комунікативна та навчальна компетентність; надається психолого-педагогічна допомога в придбанні учнями уявлень про життєві та соціальні цінності. Але головне – це позакласна робота. В ЗНЗ з метою ознайомлення учнів з основами наук, забезпечення мінімальними знаннями з різних предметів, використовуються різні форми роботи по предметах: конкурси, ігри, турніри, олімпіади, тощо.

II етап (5-9 класи) – етап формування та становлення профільних інтересів учнів. Початок м’якої профілізації.

На цьому етапі формується стійкий інтерес до предмету (5-7 класи) та свідомий вибір учнями рівня навчальної діяльності (8-9 класи). В навчальний план включаються додаткові години на вивчення факультативів, спецкурсів, курсів за вибором з різних предметів. В цей час проходить визначення профільних інтересів і формування профільних класів. Навчаючись в допрофільних класах, учні визначають, наскільки виправдалися їх очікування, наскільки їх здібності відповідають вимогам, які висуває даний профіль.

ЗОШ №1: З метою організації м’якої профілізації для учнів 5,6-х класів запроваджено з варіативної частини навчальних планів факультатив «Основи християнської етики», для учнів 6-х класів – 0,5 год на вивчення математики.

Введені додаткові години у 8-х класах на креслення.

НВК №2 :

Загальне знайомство із світом професій проходить в 5-7 класах:

5 класи – екологічний напрямок – вивчають предмети: жива природа, нежива природа.

6 класи – естетичний напрямок – вивчають предмети: декоративно-ужиткове мистецтво, хохломський розпис, Петриківський розпис.

7 класи – технічний напрямок – вивчають предмети: швейна справа, слюсарна справа, технологія приготування їжі.

АШГ:

Для учнів 1-7 класів забезпечується м’яка профілізація за допомогою диференційованого навчання за типом мислення (художній, логічний тощо) , організації гімназійних та ліцейних класів. У 1-3 класах проводяться міні-тренінги за компетентностями.

НВК ім..В.Чорновола: Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі у 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієн­тації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного на­вчання у старшій школі. Форми реалізації допрофільної підготовки: поглиблене вивчення окремих предметів, введення курсів за вибором, фа­культативів.

Поглиблене вивчення української мови розпочинається у 8 класі та продовжується в 9 класі. Відповідно до робочого навчального плану на 2013-2014 н.р. у цих класах здійснено перерозподіл годин варіативної складової: збільшено кількість годин української мови на 2 години. На вивчення української мови із варіативної складової до інваріантної додатково виділено години: по 0,5 годин у 6-х класах, по 1 годині у 8-А, 9-Б, 10-А, 10-Б та 11 класах.

Здійснення профільного навчання передбачає копітку психолого - діагностичну роботу. У школярів часто відсутні знання, необхідні для вибору профілю навчання, професійного самовизначення, про світ професій, про потреби спеціалістів своєї місцевості, про шляхи продовження освіти. Психолого - діагностична робота в наших загальноосвітніх закладах постійно удосконалюється. Учням та їх батькам надається психолого-педагогічна консультативна допомога з питань вибору профілю навчання, визначення майбутньої професії. Цінним надбанням профорієнтаційної роботи в ЗНЗ міста, спрямованої на вибір учнями майбутньої професії, є співпраця з міським центром зайнятості населення, працівники якого проводять бесіди в школах: на класних годинах, на зібраннях паралелі класів, на батьківських лекторіях з інформацією про ринок праці, про можливості одержання кваліфікованої допомоги у виборі учнями професії та можливості її набуття саме через центр зайнятості. Організовуються екскурсії учнів 9,10,11-х класів до центру зайнятості на ярмарки вакансій.

Для створення оптимальних умов для профільних класів та поглибленого вивчення окремих предметів потрібне нове покоління методичних посібників, підручників та словниково-довідкової літератури. На жаль не всі профільні класи забезпечені відповідними підручниками: є класи, де учні вивчають профільні предмети за підручниками для стандартного та академічного рівня. Але в порівнянні з минулими роками набагато більше стало підручників саме для профільних класів.

Здійснюється робота по розробці авторських навчальних та методичних посібників: - в ЗОШ №1 викладається факультатив «Основи журналістики» в філологічному профілі за авторською програмою Колотової О.К., затвердженою в ОІУВ. Для якісного функціонування профільних класів у школі це недостатньо; - в НВК ( ЗОСШ №2-Центр-ПТУ) та АШГ вчителі усіх профільних класів користуються власними посібниками, але упродовж останніх років вони не беруть участі в «Ярмарку педідей». - в АШГ всі вчителі, які працюють в профільних класах розробили та вдало впроваджують авторські програми, та розробляють підручники, дидактичний матеріал з профільних предметів, деякі програми на Ярмарку педагогічних ідей отримали авторські свідоцтва

В НВК ім. В. Чорновола вчителі намагаються оптимізувати навчальний процесс, використовуючи на уроках розробки власних методичних рекомендацій щодо вивчення предметів.

Оснащення навчальних кабінетів , лабораторій усіх шкіл для забезпечення якісного вивчення профільних предметів потребує модернізації та поповнення відповідно до нових вимог профільного навчання. У всіх школах уроки проходять у звичайних класах, які не мають спеціального оснащення для профільного навчання. Для проведення практичних чи лабораторних робіт з хімії, фізики, біології обладнання вже застаріло і не відповідає сучасним вимогам.

У НВК( ЗОСШ №2-Центр-ПТУ) на достатньому рівні оснащені кабінети технічного креслення, технології приготування їжі, журналістики та оператора комп’ютерного набору, швейної справи, автосправи, слюсарної справи, художнього розпису. Уроки екології проводяться у кабінеті біології.

Програми дають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту, добирати об’єкти для вивчення та включення в зміст освіти приклади зі свого регіону. ЗНЗ використовують в своїй роботі мультимедійні дошки, комп’ютери , що дає змогу більш оптимізувати навчальний процес.

Наявність навчальних програм на електронних носіях з профільних предметів та предметів, що вивчаються поглиблено.

ЗОШ №1: художня культура та біологія – 8 найменувань.

НВК №2 : відсутні

АШГ: відсутні

НВК ім..В.Чорновола: українська мова та література, англійська мова, російська мова географія, історія – 23 найменування.

Позакласна робота з профільних предметів ведеться в межах предметних тижнів(декад). Проводяться предметні вечори, брейн-ринги, тематичні вечори. Також допрофільна і профільна підготовка здійснюється через МАН, предметні олімпіади, турніри, змагання різного рівня.

НВК №2.

Робота Центра позашкільної освіти – діють гуртки з екології, парикмахерського мистецтва, художньо-естетичний напрямок: 3 хореографічних гуртка, вокальний, театральний, психологічний, художня студія, образотворче мистецтво, декорація костюмів, швейна справа; історичний напрямок: історико-краєзнавчий гурток, військово-патриотичний напрямок: гурток ДПЮ; спортивний напрямок: волейбол, легка атлетика, дзюдо, самбо, веселі старти.

Щорічними є виставки навчальних досягнень учнів з предметів трудового профільного навчання та членів гуртків Центра позашкільної освіти. Такі виставки також готуються при проведенні семінарів міського та обласного рівня.

НВК ім..В.Чорновола:

- проведення історичних та правових турнірів (наприклад, матеріали для підготовки до таких турнірів представлені вчителем історії Барною Л. М. на Ярмарок педагогічних ідей та технологій -2012 в роботі «Роль історико-правових турнірів у вивченні предметів суспільно-гуманітарного циклу» )

-проведення тематичних вечорів (Шевченківських днів, змагань з мови до Дня української писемності (9 листопада), Всеукраїнського свята – Міжнародний день рідної мови (21 лютого); вистав учителями шкільного МО української філології та літератури із залученням учнівського колективу школи та громадських організацій;

- у 2013-2014н.р. в НВК працюють гуртки історико-краєзнавчого спрямування – «Єкскурсійно-краєзнавчий» та «Джура»

При плануванні позакласної роботи з української мови та літератури виділено найбільш значущі дати, що припадали на навчальний рік, зокрема 9 листопада - День української писемності та мови (постановка уривку із вистави М.Куліша "Мина Мазайло" ), 21 лютого - Міжнародний день рідної мови (Мовознавчий квест для учнів 7-8 класів), у лютому відзначали 115 років від дня народження Євгена Маланюка (був підготовлений захід, присвячений поету та угрупуванню "Празька школа"). До Шевченківських днів діти готували газети, присвячені різним періодам життя і творчості Тараса Шевченка, також був підготований, так званий, "Живий чи усний журнал" по видання Шевченком "Букваря" , проведена інтерактивна вікторина для усіх охочих "Чи знаємо ми Шевченка?" У рамках декади підготували кафедрою фестиваль байкарства, учні 4-5 класів малювали ілюстрації до байок, серед 5-7 класів було проведено конкурс на найкраще прочитання байки, а учні 6-11 класів підготували газети про відомих українських байкарів прочинаючи із Григорія Сковороди. Зустрічі з поетами Наталею Чамлай та Олесем Чайківським були проведені для учнів 8, 10, 11 класів, також 10-ті класи взяли участь у мовознавчому турнірі.

Висновки :

1.Кожна школа має свою концепцію розвитку профільного навчання та особливості його впровадження в закладі. 2. Процес профілізації старшої школи ще не завершено: в профільних класах навчається 470 учнів старшої школи, що складає 82,5 % від загальної кількості учнів 10-12 класів. 3.В 2013-2014 навчальному році в ЗНЗ міста Южного здійснюється навчання учнів за 9 профілями.

4. Оснащення навчальних кабінетів , лабораторій усіх шкіл для забезпечення якісного вивчення профільних предметів потребує модернізації та поповнення відповідно до нових вимог профільного навчання. 5. Здійснюється робота по розробці авторських навчальних та методичних посібників, але недостатньо активно-в ЗОШ №1. В НВК №2 посібники не надаються для участі в «Ярмарку педідей.»

Рекомендації щодо впровадження профільного навчання:

- здійснювати формування профільних класів (або в їх мережі – різнопрофільних груп) з максимально можливим урахуванням : здібностей та талантів учнів, побажань учнів та їх батьків, інфраструктури і ринку праці, зважаючи на необхідні в найближчій перспективі професії;

- цілеспрямовано готувати вчителя до роботи в профільній школі. Це має бути стратегічна лінія. Вчитель повинен бути готовий варіювати зміст, вимоги, підходи до профільного навчання. Кожен має зрозуміти певне місце свого предмета, залежно від спрямованості профільної підготовки;

- кожному закладу необхідно передбачити варіативну допрофільну підготовку в основній школі, визначати її зміст і обсяги, оскільки від свідомого вибору дитини залежить правильне орієнтування в подальшому навчанні. При цьому зміст допрофільної підготовки повинен містити не тільки перелік спеціальних курсів або факультативів, а й інформаційну, консультативну роботу, психолого-педагогічну діагностику, тобто аналог профорієнтаційної роботи в старших класах, і забезпечувати дитині можливість випробувати себе у різних напрямках;

- відвести особливу роль у становленні профільної школи підвищенню кваліфікації та перепідготовці вчителів. Якщо в школі вводиться профіль, то треба чітко усвідомити, що він передбачає інші (нетрадиційні) технології навчання;

- вчителям, які викладають навчальні дисципліни в профільних класах, усвідомити роль елективних (авторських) курсів у формуванні професійної спрямованості та допрофесійної компетентності учнів.

- до перспективного та річного планів включити питання організації та контролю

профільного навчання.

- посилити партнерські зв’язки та укласти відповідні угоди про співпрацю з вищими

навчальними закладами різних рівнів акредитації, суб’єктами Южненського

освітнього округу, організаціями та підприємствами з метою задоволення інтересів

випускників у виборі майбутньої професії

. Забезпечити відкритий доступ громадськості до інформації щодо профілізації закладу (через дошки оголошень, ЗМІ, Web-сайти).

- провести дослідження стану організації профільного навчання в підпорядкованих закладах :

n Визначення якості засвоєння навчального матеріалу учнями, що навчаються у профільних класах, за результатами контрольних робіт, підсумків участі у всіх етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, участі у діяльності секцій МАН, конкурсах, турнірах, змаганнях.

n Відповідність обраного профілю навчання і вибору майбутньої професії

n Виявлення залежності якості профільного навчання від різних організаційно-педагогічних умов.

n Самоаналіз роботи ЗНЗ щодо організації форм і методів методичної роботи з педагогами, що працюють у профільних класах

n Анкетування респондентів

n Аналіз статистичної інформації

Головний спеціаліст відділу освіти М.М.Тітовська

Кiлькiсть переглядiв: 1067

Коментарi

 • Rosariothype

  2018-01-03 21:45:03

  заказать прогон сайта хрумером логин в скайпе SEO PRO1...

 • Dewaynenab

  2017-10-23 11:25:19

  Мобильные телефоны / Доска бесплатных объявлений в регионе Россия, Липецкая область Услуги / Доска бесплатных объявлений в регионе Россия, Челябинская область Другие животные / Животные и растения / Доска бесплатных объявлений в регионе Россия, Амурская область, Благовещенск Продажа автомобилей в регионе Россия, Челябинская область Семейные пары / Знакомства / Доска бесплатных объявлений в регионе Россия, Амурская область продать Комнату продать Вертолет продать Аэродромная технику купить Квартиру...