Відділ освіти УОКСМП ЮМР

Відділ освіти УОКСМП ЮМР є структурним підрозділом УОКСМП ЮМР, яке утворено рішенням Южненської міської ради від 25.07.2002 р. № 43-XXIII. Відділ освіти діє згідно з Положенням затвердженим рішенням Южненської міської ради від 27.03.2007 р. № 272-V, підзвітний і підконтрольний раді та підпорядковується УОКСМП ЮМР, виконавчому комітету Южненської міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний управлінню освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Відділ освіти не є юридичною особою. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність , фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.
У своїй діяльності міський відділ та заклади освіти керуються Конституцією України, Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної адміністрації та виконкому Южненської міської ради, наказами і листами обласного управління освіти і наукової діяльності, іншими нормативно-правовими документами, надаючи пріоритетне значення створенню соціально-економічних, організаційних, правових умов і гарантій для самовизначення, інтелектуального, психологічного, морального і фізичного розвитку учнівської молоді.
Відділ освіти спрямовує свою роботу на виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про мови» та працює над впровадженням в життя Концепції національного виховання, Державних та Регіональних програм в галузі освіти.
Органами освіти проводяться заходи, спрямовані на осучаснення змісту освіти через використання інноваційних технологій, впровадження особистісно орієнтованого навчання, формування умінь самостійного набуття знань та застосування їх на практиці, створення для громадян рівних можливостей у здобутті якісної освіти, профілізації старшої школи, забезпечення закладів міста комп’ютерною технікою нового покоління.

Структурна організація діяльності відділу освіти УОКСМП ЮМР:

• апарат відділу освіти, до складу якого входять заступник начальника управління - начальник відділу освіти, 2 головних спеціаліста з питань освіти та спеціаліст І категорії;
• міський методичний кабінет (завідуюча методичним кабінетом, 3 методиста, 1 методист відповідальний за психологічну службу, секретар - діловод, прибиральник службових приміщень), який діє відповідно до Положення про нього, що затверджене рішенням Южненської міської ради від 13.08.2009 р. № 1164-V.

Кiлькiсть переглядiв: 1061

Коментарi